In Bobo Dioulasso loopt sinds begin 2009 dit alfabetiseringsproject voor meisjes die om verschillende redenen nooit naar school zijn gegaan, of hun school niet hebben afgemaakt en nooit goed hebben leren lezen en schrijven. Om hen toch een kans te geven een zelfstandig bestaan in de maatschappij op te bouwen, heeft Alima Konaté, consultant bij de stichtingVive l’initiative , dit project opgezet. Na in eerste instantie eerst zelf twee meisjes te hebben lesgegeven, is met behulp van Nederlandse sponsoren dit project gestart met twintig meisjes die inmiddels hun eerste jaar afgerond hebben.

Waar bestaat de opleiding uit?

Allereerst wordt de meisjes geleerd om te leren lezen en schrijven in de lokale taal Dioula. Daarnaast krijgen zij les over de economie van het huishouden, kinderopvang, gezondheid rond zwangerschap en seksualiteit, algemene vorming en koken. Na het eerste jaar wordt ook begonnen met een stage/opleiding in het kappersvak en couture. Uiteindelijk wordt de opleiding ook afgesloten met een officieel diploma..

Zoals al eerder gezegd worden alle opleidingen aangeboden in de nationale taal Dioula. Het idee is een centrum voor beroepsopleiding en vaardigheden op te zetten, gericht op meisjes uit arme gezinnen. De lasten hiervan zullen gedragen worden door giften, en misschien later ook uit opbrengsten van hen, die deze opleiding gevolgd hebben.

Op dit moment is er een tweede groep van twintig meisjes bezig met het tweede jaar van hun opleiding. De bedoeling is dat deze meisjes de komende twee jaar besteden aan één jaar theoretische vervolgopleiding en één jaar een technische opleiding tot kapster. Als de middelen het toelaten, zou er ieder jaar een nieuwe groep moeten beginnen.

Wie gaan er gebruik maken van dit centrum?

Het gaat voornamelijk om meisjes uit arme gezinnen uit Bobo Dioulasso en directe omgeving. Dit is een kwetsbare groep, die zonder opleiding zullen belanden in een uitzichtloos bestaan in armoede. Jongens en mannen hebben sowieso al meer en grotere kansen in de maatschappij en dit creëert een groep vrouwen, die vanuit deze opleiding meer kans op een zelfstandig bestaan zullen krijgen.

Wat vragen wij aan u?

De kosten van de opleiding bedragen ongeveer € 6.000,- per jaar, € 300,- per leerlinge per jaar. Dit geld wordt gebruikt voor de huur van een klaslokaal, de inrichting daarvan, kosten elektriciteit en stromend water, studiebenodigdheden, salarissen van opleidsters, belastingen en verzekeringen, kantine kosten en de kosten die betaald moeten worden aan de overheid. Op dit moment wordt dit betaald uit eenmalige giften, sponsoren die zich voor een jaarlijkse bijdrage hebben vastgelegd en een schenking van de Triodos Foundation. Om het project een duurzaam karakter te geven is echter meer geld nodig, het idee is elk jaar met een nieuwe groep te starten, zodat er uiteindelijk zo’n € 18.000,- per jaar nodig zal zijn.

Giften zijn aftrekbaar voor de belasting, aangezien de stichting Triodos Foundation de rekening voor dit project beheert.

Het rekeningnummer voor dit project is: 39.01.73.649 t.n.v. STF Bobo Scholingsfonds te Zeist.